Stabilné hasiace zariadenia

Charakteristika

Stabilné hasiace zariadenie (SHZ) je zariadenie pevne zabudované do objektov s možnosťou vzniku požiaru. Podľa konkrétnych podmienok odberateľa naša spoločnosť ponúka SHZ aerosólové alebo plynové hasiace zariadenia, ktoré v chránenom úseku spoľahlivo uhasia vznikajúci požiar.

K zmysluplnej funkčnosti celého systému protipožiarnej ochrany je potrebné zabezpečiť podmienky k plneniu jeho 3 základných funkcií:

Stabilné hasiace zariadenie zabezpečuje predovšetkým uhasenie požiaru. Je schopné spolupracovať s rôznymi detekčnými systémami elektrickej požiarnej signalizácie. Ak v chránenom objekte nie je inštalovaný žiadny detekčný systém, bude súčasťou dodávky spoločnosti ELKO MECHATRONICS vhodná požiarna signalizácia.

SHAZ systému FIRE JACK®

Stabilné hasiace aerosólové zariadenie FIRE JACK® (SHAZ FJ) využíva k pôsobeniu na plamene požiaru tzv. inhibičného efektu (zabraňujúceho, utlmujúceho) hasiaceho aerosólu. Inštalácia SHAZ FJ je možná výlučne pre ochranu vnútorných priestorov s výškou do 12 m a s objemom do 20 000 m3. V miestnostiach chránených systémom SHAZ FJ sa nesmie naraz pohybovať viac ako 50 osôb.

Súčasti SHAZ FJ:

Výhody SHAZ FJ