Plynové hasiace zariadeniaSchema instalacie IG-01 - argon
Schéma inštalácie
IG-01 - argón


CO2 - oxid uhlicity HFC 125 - pentafluoroetan
CO2 - oxid uhličitý
HFC 125 - pentafluoroetán
HFC-227ea - heptaflorpropan
HFC-227ea - heptaflórpropán