Mechatronika

Stále viac nových strojov a prístrojov obsahuje množstvo vzájomne viazaných mechanických a elektronických prvkov. Ak výsledkom tohto spojenia je produkt vykazujúci naviac určitý stupeň inteligencie, hovoríme o mechatronickom systéme. Mechatronika je interdisciplinárny inžiniersky odbor, ktorý spája poznatky z mechaniky, elektrotechniky a informatiky a dopĺňa ich poznatkami, ktoré nie je možné získať samostatne v jednotlivých odboroch činností.

Mechatronika rieši čo najefektívnejšie projektovanie, realizáciu a prevádzkovanie inteligentných výrobkov. Mechatronickým výrobkom zabezpečujú ich funkcie prvky mechanické a elektronické. Mechatronickým sa výrobok stáva až vtedy, keď vykazuje istý stupeň "inteligencie", zabezpečený mikroelektronickými prvkami a výpočtovou technikou. Medzi mechatronické výrobky patria nielen rôzne priemyselné roboty a iné technologické zariadenia, ale napríklad aj dopravné zariadenia, autonómne mobilné roboty, lekárske prístroje i prístroje určené pre automatizáciu kancelárií a domácností, atď.