Kamerové systémy

Použitie kamerových systémov

Kamerové systémy - priemyselná televízia (PTV) - sa stále viac stávajú nevyhnutnou súčasťou vybavenia supermarketov, obchodných domov, hotelov, mestských centier, verejných inštitúcii, úradov, letísk, priemyselných podnikov, zábavných centier, športových zariadení a všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo z archivácie.

K zabezpečeniu pokrytia širokého spektra požiadaviek užívateľov týchto systémov dodávame kompletný sortiment produktov potrebných k realizácii optimálneho riešenia od renomovaných dodávateľov - Philips, Topica, AV Tech, Aritech. Kamerové systémy možno spojiť s poplachovými alebo prístupovými systémami, čím zabezpečíme zvýšenie ochrany objektu, zefektívnime pracovný výkon zamestnancov, minimalizujeme vo výrobe straty kazovými výrobkami, službami a pod. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamier je možné ďalej spracovať rôznymi technológiami.

Kamerové systémy sú určené najmä k rýchlej rekognoskácii terénu a pohybu osôb, verifikácii EČ motorových vozidiel, identifikácii predmetov apod. Sú neoddeliteľnou súčasťou zabezpečovacích technológií a moderných riadiacich systémov. Zariadenie PTV je inštalované väčšinou ako doplnok systému elektrickej zabezpečovacej signalizácie alebo systému kontroly prístupu a prostredníctvom nadstavbového riadiaceho SW sú vzájomne prepojené v systéme integrovaného zabezpečenia objektu.

Pokiaľ dôjde k trestnej činnosti s priamym napadnutím osôb alebo pri odhalení trestného činu, stáva sa kamerový systém významným prvkom v systéme zabezpečenia, pretože s pomocou videozáznamu je možné identifikovať páchateľa.

Stráženie objektov priemyselnou televíziou je rozšírené predovšetkým v priemyselných alebo administratívnych objektoch. Kamerový systém odrádza prípadných zlodejov od ich úmyslu; pri vniknutí do objektu umožňuje bezprostrednú alebo následnú identifikáciu votrelca.

Možnosti výberu kamerových systémov

Rozšírenie kamerových systémov v bytovej oblasti bolo v minulosti limitované vysokými nákladmi na ich obstaranie. V ostatnom čase sa na trhu objavujú cenovo prijateľné kamerové systémy, vhodné aj pre majiteľov menších objektov. Využívajú sa predovšetkým jednoduchšie aplikácie, pričom na pokrytie sledovaného priestoru stačí len niekoľko kamier.

Cenovo najdostupnejšie sú čiernobiele kompaktné kamerové systémy, ktoré združujú funkcie priemyselnej televízie (prenos obrazu) a umožňujú obojsmernú hlasovú komunikáciu. Miniatúrne kamery sa vyznačujú vysokou citlivosťou, poskytujú ostrý kontrastný obraz aj pri zlých svetelných podmienkach a majú citlivý mikrofón, ktorý možno v prípade potreby vypnúť. Ďalší rozmer - farbu a väčšie rozlíšenie - poskytujú farebné kompaktné kamerové systémy, ktorých obstarávacia cena je vyššia.

Digitálny záznam signálu

V súčasnej dobe sa naši dodávatelia sústreďujú najmä na návrh a inštaláciu systémov s digitálnym záznamovým zariadením. Digitálny záznam signálu bol spočiatku doménou predovšetkým počítačového sveta. Jeho výhody si však rýchlo uvedomili aj výrobcovia komponentov z oblasti uzavretých televíznych okruhov (CCTV) a začali sa tejto problematike venovať s obdivuhodným nasadením. Digitálny záznam videosignálu ponúka veľmi rozsiahle možnosti. Niektoré z týchto možností sú obecne platné, niektoré majú len vybrané typy digitálnych záznamov. Ponúkame riešenia na báze PC, ale taktiež na báze jednoúčelových nahrávacích zariadení (DVR).

Kvalita záznamu - digitálny záznam prináša neporovnateľne vyššiu kvalitu záznamu oproti klasickému spôsobu (analógové Timelapse rekordéry). Kvalitné digitálne záznamy dosahujú rozlíšenie 520 - 570 TV riadkov. Sú vybavené takzvanou detekciu pohybu, takže záznam je vykonávaný len ak je v monitorovanej oblasti pohybová aktivita.

Komfort obsluhy - v neposlednom rade potom digitálne zaznamenaný signál umožňuje jednoduchšiu manipuláciu s obstaraným záznamom, rýchle vyhľadávanie daného záznamu podľa rôznych kritérií, prehrávanie a záznam snímok pred a po poplachu, možnosť kopírovania a prenosu dát bez straty kvality.