Dochádzkový systém

Možnosti systému

Dochádzkový systém Vám môže nahradiť všetky doterajšie formy evidencie prítomnosti zamestnancov na pracovisku. Je to moderné riešenie, ktoré dáva zamestnávateľom prehľad o odpracovanej dobe s možnosťou prerušenia pracovnej doby podľa vopred definovaných pravidiel. Systém spočíva v označovaní každého priechodu zamestnanca pri príchode a odchode z práce na dochádzkovom termináli. Vyhodnotením jednotlivých priechodov (prerušení) získame dokonalý súhrn informácií o odpracovanej dobe s následným vyhodnotením dochádzkovej agendy na konci mesiaca s možnosťou spracovania a prevedenia nazbieraných dát do mzdových systémov.

Prečo zvoliť dochádzkový systém?