O spoločnosti

Spoločnosť ELKO ALARM spol. s r.o. zabezpečuje dodávky, odborné prehliadky a odborné skúšky, opravy a komplexný servis:

Ďalej ponúkame:

Hlavným cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť poskytovanie služieb najvyššej kvality všetkým užívateľom a záujemcom o uvedené systémy v celej Slovenskej republike s dosiahnutím maximálnej spokojnosti našich zákazníkov.

Našimi zákazníkmi sú obchodné spoločnosti, zdravotnícke a sociálne zariadenia, športové kluby, organizácie tretieho sektora ale aj občania, ktorí potrebujú chrániť svoj majetok pred narastajúcou kriminalitou, požiarmi a inými narušeniami svojho súkromia. V niektorých prípadoch je elektronická ochrana majetku základnou podmienkou pre uzatvorenie poistnej zmluvy.

Ochrana majetku mechanickými prostriedkami alebo fyzická ochrana je v súčasnosti nedostačujúca. Najlepším riešením pre ochranu firemného, či súkromného majetku je inštalácia elektronických zabezpečovacích systémov. Zákazník môže kombinovať všetky druhy ochrany. Spôsob signalizácie si určuje zákazník.